Projecten

Actuele projecten

Beschrijving project 't Slotje

Dorpshuis 't Slotje is de centrale ontmoetingsplek voor bewoners en verenigingen in Herpen en omgeving. Afgelopen najaar reserveerde Oss 3,3 miljoen euro om het verouderde Slotje een grondige opknapbeurt te geven. 

Samen met de werkgroep Ontmoeten, de gemeente en de Dorpsraad zijn er verschillende scenario's gemaakt en bekeken. Afgelopen april is hierin een definitieve keuze gemaakt en zal ook de bovenemeesterswoning betrokken worden bij de verbouwing van het dorpshuis. Hierdoor zal het bruto oppervlak van 't Slotje toenemen. 

Na een lange periode van voorbereidingen is er eindelijk een begin gemaakt met de verbouwing. De verbouwing zal uitgevoerd worden in verschillende fases. Hier is voor gekozen om op deze manier zoveel mogelijk geplande activiteiten door te laten gaan. Hieronder kunt u zien in welke fases de verbouwing uitgevoerd wordt. 

Fase 1 (juni-dec 2022): Woonhuis, huiskamer, zolder

          (juli 2022): dakafwerking vervangen voor sandwichpanelen

Fase 2 (jan - mrt 2023): vergaderruimte, soos, klein Slotje, gang en vervangen kozijnen

Fase 3 (mrt - juni 2023): grote zaal en tuin

Tijdens de verbouwing zullen er voor de veiligheid bouwhekken geplaatst worden voor de gebieden die als bouwplaats dienen. De bouwhekken zullen met de fasering meebewegen. Bouwkranen zullen incidenteel aanwezig zijn bij werkzaamheden waar deze benodigd zijn. Daarnaast zult u tijdens de verbouwing mogelijk lichte hinder ondervinden van bouwverkeer. Het bouwverkeer zal echter niet de parkeerplaatsen aan de voorzijde van de supermarkt gaan bezetten.

Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de onderstaande personen van de gemeente, van de Beheerstichting van ’t Slotje of van de Dorpsraad Herpen. Dit hangt mede af van uw vraag. Specifieke vragen over bouwplanning en uitvoering kunnen gesteld worden aan de gemeente, meer algemene vragen over het reilen en zeilen van ’t Slotje gedurende de verbouwing aan de Beheerstichting en algemene vragen over de voortgang van het hele proces kunnen eventueel ook bij de Dorpsraad worden voorgelegd.