Nieuws uit de Dorpsraad

Wonen in Herpen of gemeente Oss?

Wilt u op de hoogte zijn van de woningbouw in Herpen en in Oss?Dus informatie over bestaande bouw, nieuwbouw, zelfbouw of huren ontvangen?Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Wonen in Oss. Dat kan via www.woneninoss.nl

Gemeente start met 'Mijn buurt Oss'

Bewoners praten graag mee over wat er in hun straat of buurt gebeurt. Bijvoorbeeld om de buurt veiliger, groener of leuker te maken. De laatste tijd gebeurt dat meestal digitaal. Oss is daarom gestart met ‘Mijn buurt Oss’. Dat is een website ... Lees verder...

Doe mee aan de gratis cursus politiek actief en meld je aan!

Kijk hoe je invloed kunt uitoefenen binnen gemeente OssDenk je wel eens: ik zou wel willen weten hoe de politiek werkt? Of zou je meer invloed willen uitoefenen in jouw gemeente? Meedoen in de lokale politiek is misschien wel eenvoudiger en leuker dan ... Lees verder...

Informatieavond Buitenspeeldag 23 februari 2021

Ook dit jaar mogen kinderen weer voor een middag veilig op straat spelen. Dit kan op de Landelijke Buitenspeeldag. Op dinsdag 23 februari is er een online informatieavond over de Buitenspeeldag. De avond is bedoeld voor iedereen die een buitenspeeldag ... Lees verder...

Nieuwjaarsreceptie 2021 en openbare vergadering 15 december gaan niet door.

Beste inwoners van Herpen, Keent, Overlangel, Neerloon en Koolwijk.Met pijn is ons hart moeten we U mededelen dat vanwege de Corona maatregelen onze Nieuwjaarsreceptie geen doorgang kan vinden.Hoe graag hadden we samen met U geproost op het nieuwe jaar....... ... Lees verder...

AZOSS, dé zorgverzekering voor mensen met hoge zorgkosten en een laag inkomen

Ziek zijn kan veel geld kosten. Een goede zorgverzekering is daarom belangrijk. Voor inwoners met een laag inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm) biedt de gemeente Oss een zorgverzekering aan bij VGZ of CZ. De Aanvullende Zorgverzekering Oss; AZOSS. ... Lees verder...

Openbare Dorpsraadvergadering 10 november gaat niet door

In verband met het aanhoudend Corona virus is wederom besloten om de openbare Dorpsraad vergadering van 10 november niet door te laten gaan. Mocht er belangrijk nieuws of nieuwe informatie zijn, dan kunt u dit vinden op onze website:https://www.dorpsraadherpen.nlof ... Lees verder...

Nieuws omtrent het Alard van Herpenplein

Beste inwoners,Dit bericht ontvingen wij van de projectleider van de gemeente.In onze ambitie om iedereen tijdig en uitgebreid te informeren over de planning lopen we het risico dat we te snel zijn met berichten en/of weer achterhaald worden door de werkelijkheid. Dat ... Lees verder...

Compleet nieuwsoverzicht

Komende vergaderingen

Overzicht vergaderingen

Dorpsraad Herpen

De gemeente Oss wil bewoners graag actief betrekken bij het verbeteren van de leefbaarheid in de eigen omgeving. Ook wil de gemeente de afstand tussen de gemeente en de burgers verkleinen. Hiervoor zijn wijk- en dorpsraden aangesteld. Voor de kernen Herpen, Koolwijk, Overlangel, Neerloon en Keent is dat de Dorpsraad Herpen.

De Dorpsraad geeft de gemeente advies over bestemmingsplannen en wijzigingen daarvan, over inrichting en beheer van de openbare ruimte, over veiligheid en nog veel meer aspecten die te maken hebben met de leefbaarheid in de kernen en de leefomgeving van de inwoners. De Dorpsraad geeft subsidie aan verenigingen en groepen die initiatieven ontplooien die ten goede komen aan onze inwoners. De Dorpsraad neemt ook zelf het initiatief voor projecten.

De Dorpsraad legt hierover verantwoording af aan de inwoners tijdens de maandelijkse openbare vergaderingen.

Contactgegevens Dorpsraad Herpen

Algemene contactgegevens
E-mail:
Postadres:
Zandstraat 4
5373 KW Herpen
Will de Hoog - van Dijk (Voorzitter)
Woonplaats:
Herpen
Telefoon:
06-22483594
Tonny van Beerendonk (Secretaris)
Woonplaats:
Herpen
Telefoon:
06-57537090
Tom van Leeuwen
Woonplaats:
Herpen
Telefoon:
06-22822934
Neeltje Arts
Woonplaats:
Overlangel
Telefoon:
06-11212115
Arjan Calatz
Woonplaats:
Neerloon
Telefoon:
06-51013557
Peter van Roosmalen
Woonplaats:
Herpen
Telefoon:
06-50897319
Anne van Griensven (penningmeester)
Woonplaats:
Herpen
Telefoon:
06-27525097
Peggy Mulderij
Woonplaats:
Wijkcoördinator
Telefoon:
14 0412