Projecten

Actuele projecten

Beschrijving project Update Zonnepanelen project geluidswal A50 / Wilgendaal

Update januari 2024:

Op 20 oktober 2023 is de ‘Stichting Zonnepark Herpen’ opgericht bij PPH notarissen te Oss. De leden van de stichting zijn: Tom van Leeuwen (voorzitter), Peter van Roosmalen (secretaris), Willie de Kort (penningmeester) en Wilfried Ploegmakers (bestuurslid).
De stichting gaat het zonnepark ontwikkelen en na realisatie overdragen aan de nog op te richten 'Herpse Energie Coöperatie' (HEC) die het voor de komend 25 jaar gaat exploiteren.

Alle informatie hierover en de voortgang van het project is te vinden op de nieuwe website van de stichting Zonnepark Herpen. (www.herpseenergie.nl). Bent u geïnteresseerd? of hebt u andere vragen of suggesties  dan kunt u hier een berichtje achter laten, of het mailadres vinden of zelfs al een intentieverklaring invullen.

---------------------------
 
Op 20 april 2023 is door de Werkgroep Herpse Energie Cooperatie i.o in het dorpshuis 't Slotje te Herpen een informatie avond worden gepresenteerd over het Zonnepanelen project Geluidswal A50.
 

De inwoners van Herpen mogen zelf het project 'Zonnepanelen geluidswal A50 / Wilgendaal' ontwikkelen.

De gemeente Oss heeft het mogelijk gemaakt dat er op de geluidswal langs de A50 een zonneveld kan worden aangelegd. De gemeente Oss wil de grond aan het dorp beschikbaar stellen (bijvoorbeeld verhuren), zodat inwoners daar een collectief zonnepanelproject kunnen realiseren. De groene stroom die opgewekt wordt, is goed voor het milieu en de portemonnee van de deelnemende inwoners van Herpen e.o.

Op initiatief van enkele inwoners van Herpen, in samenwerking met de Dorpsraad en de gemeente Oss is er een werkgroep opgericht die dit plan gaat opzetten en uiteindelijk een stichting 'Herpse Energie Coöperatie' (afgekort 'HEC') gaat oprichten.

De werkgroep bestaat uit: Wilfried Ploegmakers, Willy de Kort, Tom van Leeuwen, Peter van Roosmalen, Vincent Snels (gemeente Oss) en Willem Buiter (zonnecoach Provincie / gemeente Oss).

De nog op te richten stichting 'Herpse Energie Coöperatie' (HEC) gaat dit plan vorm geven, uitvoeren en exploiteren. Daarbij wordt een bestuur gevormd met een voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden.

Op 17 mei 2022 is door de werkgroep een eerste presentatie gegeven van de plannen en wat er tot dan toe gedaan is. Ook werd globaal geschetst van wat er nog allemaal gebeuren moet en wat daar bij komt kijken. Zie hier de presentatie.
Een aantal geïnteresseerde heeft al aangegeven op de hoogt te willen blijven van de ontwikkelingen, via email, informatieavonden en eventuele brochures en nieuwsbrieven.