Projecten

Actuele projecten

Beschrijving project Ontmoeten en sporten Overlangel Neerloon en Keent

Stichting HONK: Beheerstichting Huis voor Overlangel Neerloon en Keent.

In september 2020 werd het terrein van TOG aan de Kromstraat door een ruime meerderheid van de inwoners gekozen als voorkeursscenario om ontmoeten & sport in onze kernen onder te brengen in een nieuwe accommodatie. Om de benodigde voetbal- en korfbalvelden en ontmoeten op één locatie onder te kunnen brengen zijn medewerkers van gemeente Oss in de afgelopen periode doende geweest om met omliggende grondeigenaren afspraken te maken over de aankoop van de benodigde grond. Inmiddels is er al grond aangekocht door de gemeente Ossen is stichting HONK opgericht voor realisatie, beheer en exploitatie van deze nieuwe voorziening.

Gemeente Oss beschouwt dit project als een burgerinitiatief. De inwoners zullen derhalve zelf de kar moeten trekken om het plan, weliswaar in samenwerking met de gemeente, verenigingen en inwoners, te realiseren. Om dit in goede banen te leiden is door Klankbordgroep Beheerstichting Huis voor Overlangel, Neerloon en Keent (St. HONK) op 16 maart opgericht. Het bestuur wordt gevormd door Anja Manders (penningmeester), Eric van der Wijst (secretaris), Henk Swinkels (voorzitter), Cor Selten en Alex Edelenbos (bestuursleden). Om goed in gesprek te blijven met de toekomstige gebruikers heeft de stichting een gebruikersraad met vertegenwoordigers van een vijftiental verenigingen uit onze kernen. Deze gebruikersraad adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over de stappen die in de komende periode gezet gaan worden.

Samen gaan wij een traject van enkele jaren doorlopen. Het zou mooi zijn als de nieuwe accommodatie in 2023 geopend kan worden. Daarna zal St. HONK het beheer van de accommodatie op zich nemen. Voor dat het zover is zal er ook enige zelfwerkzaamheid van de gemeenschap worden gevraagd. De kernen zullen samen de schouders er onder zetten en in  alle vertrouwen op gaan naar een mooie accommodatie waar jong en oud elkaar kan ontmoeten & samen sporten.

Lees alle actuele informatie op de nieuwe website van stichting HONK