Projecten

Actuele projecten

Beschrijving project Vitale Vereniging Herpen

Door tal van ontwikkelingen in “sportland” maar ook binnen de gemeenschap van Herpen en omgeving, hebben voetbalvereniging Herpinia en tennisvereniging VIP (Voor Ieders Plezier) nagedacht hoe zij in de toekomst kunnen blijven voortbestaan. Dit trachten zij te doen door de sport binnen de gemeenschap te waarborgen, daar waar mogelijk te versterken en toe te kunnen groeien naar een vitale verenging. Uitgangspunten binnen het, door de gemeente Oss, vastgestelde sportakkoord dragen mede zorg voor de uitdaging meer inwoners, zowel jong als oud, aan het sporten te krijgen.

De unieke verenigingsstructuur en cultuur binnen Herpen wordt behouden en zelfs versterkt. Samen met buurtbewoners, andere verenigingen, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven wordt er gebouwd aan de vitale vereniging. Een open club waar niet alleen mensen kunnen bewegen maar elkaar ook kunnen ontmoeten. Het draagt zorg voor verbinding en welzijn. Voor de vitale vereniging van de toekomst ontstaan er drie rollen: sportaanbieder, accommodatiebeheerder en opleidingsinstituut.

De gemeente Oss vraagt de verenigingen om een visie en meerjarenbeleidsplan te ontwikkelen waarin aandacht is voor samenwerking met andere partners in Herpen en omgeving. Daarin vraagt de gemeente hen tevens om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het maatschappelijk vastgoed in Herpen en omgeving efficiënter en effectiever te gebruiken. Indien noodzakelijk en goed onderbouwd kan de gemeente daarin vervolgens ook investeringen doen.

Inmiddels is ook stichting Dunes Games bij het initiatief aangesloten en zijn zij inmiddels met een survivalbaan gevestigd op sportpark de Wilgendaal. Hier wil de Vitale Vereniging het niet bij laten. Samen met alle verenigingen en organisaties in Herpen willen we iedereen uit Herpen en omgeving 52 weken per jaar kunnen laten sporten, bewegen en ontmoeten.

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen via de landingspagina van de Vitale Vereniging of via Facebook.