Nieuws

26 juni 2024 Tweede inloopavond gebiedsontwikkeling omgeving Hamelspoel


Belangstellenden zijn op woensdagavond 26 juni van harte welkom in ’t Slotje in Herpen bij de
tweede inloopavond van het Cuijkse familiebedrijf Smals over plannen rond de Hamelspoel en
Hertogswetering.


Tijdens de eerste inloopavond van 8 mei jl. heeft Smals haar ideeën geschetst en zijn waardevolle
vragen, suggesties en zorgen vanuit de omgeving ontvangen. Op basis van deze input wordt gewerkt
aan een concept herinrichtingsplan, waarvan de (tussentijdse) resultaten worden toegelicht en
besproken. Als onderdeel daarvan komen thema's aan bod zoals ecologie, waterhuishouding en
cultuurhistorie & archeologie.

Tijdens de bijeenkomst zal er weer volop ruimte zijn voor reacties en
vragen.


Aanmelden voor de inloopavond kan via hamelspoel@smals.com. De inloopavond is op woensdag 26
juni. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Dorpshuis ’t Slotje ligt aan de Schoolstraat 2 in
Herpen.

Meer informatie: Marloes Herms, 06-15034306 of hamelspoel@smals.com