Nieuws

Denk en praat mee over het project Landschapsverbinding Herperduin Keent

Denk en praat mee mee over het project Landschapsverbinding Herperduin Keent
 
Wanneer:

1e werksessie: 18 april 2024 (19.15 inloop: werksessie: 19.30 – 21.00)

2e Werksessie: 3 juni 2024 (19.15 inloop: werksessie: 19.30 – 21.00)

Locatie: Dorpshuis ’t Slotje, Schoolstraat 2 Herpen

Beste bewoner, belanghebbende

Zoals u misschien al wist heeft Gemeente Oss in 2021 de Gebiedsvisie Vitaal Buitengebied Oss vastgesteld om het landschap verder te versterken voor de thema’s landbouw, natuur, water, recreatie en cultuurhistorie, met als doel een groenblauwe verbinding tussen Herperduin en Keent te creëren. Momenteel zijn er al gesprekken gevoerd met onder andere inwoners, agrarisch ondernemers, gemeente Oss, gemeente Maashorst, waterschap Aa en Maas en belangenorganisaties als de ZLTO.

Om erachter te komen wat er allemaal speelt en hoe de omgeving tegen deze opgave aan kijkt zullen de studenten Daan, Niels en Mike samen met opdrachtgevers gemeente Oss, Maashorst en waterschap Aa en Maas twee werksessies organiseren over de toekomst van de Erfdijk en omgeving.

Doel: 18 april 2024

De studenten hebben inmiddels keukentafelgesprekken gevoerd met omwonenden en agrariërs waaruit zij een aantal kansen en knelpunten hebben geformuleerd. Aan de hand van deze kansen en knelpunten zijn drie scenario’s uitgewerkt die zij tijdens de werksessie zullen voorleggen.

Het doel van deze werksessie is om uw mening op te halen voor wat betreft de scenario’s. Na de werksessie wordt aan de hand van de opgehaalde input het beste van de scenario’s uitgewerkt in een concept gebiedsplan

Doel: 3 juni 2024

Tijdens de 2e werksessie, zullen de studenten hun concept presenteren en wordt met de aanwezigen het gesprek aangegaan over het voorgelegde gebiedsplan. Aanwezigen zullen weer de mogelijkheid krijgen om feedback te geven en aanvullingen te doen. De studenten zullen de opmerkingen van aanwezigen gebruiken om tot een definitieve versie te komen.

Deelnemen:

Wilt u deelnemen aan de werksessies geef u op via een email naar volgend mailadres: m.willems@student.has.nl  of via tom@dorpsraadherpen.nl

De uitnodiging voor de tweede werksessie zal alleen nog maar per mail verstuurd worden. Indien u zich al aan heeft gemeld hoeft u niets meer te doen.