Nieuws

Werkzaamheden visvijver Hamelspoel

VOORAANKONDIGING WERKZAAMHEDEN VISVIJVER HAMELSPOEL


In 2019 en 2020 heeft op dit water vissterfte plaatsgevonden door een te laag zuurstofgehalte. Er worden nu maatregelen genomen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Dit houdt in:

1. Verwijderen begroeiing zuidwest hoek & noordoosthoek zodat de wind vrij spel krijgt over het water.
2. Aanleg moeras aan de zuidwest hoek van de plas en aanleg drijvende eilanden met beplanting.

 

De snoeiwerkzaamheden worden eind februari /begin maart uitgevoerd (vóór het broedseizoen).
De aanleg van het moeras en beplanting volgt daarop.

Mocht u vragen hebben dan kunt u zich richten tot gebiedsbeheerder Jasper Peters
Dit kan per mail: j.peters@oss.nl of telefonisch: 14 0412