Nieuws

Meer biodiversiteit in buitengebied

De gemeente en het Brabants Landschap willen het leefgebied van diersoorten, die leven op erven van huizen en boerderijen, verbeteren. Denk aan de zwaluw, mus, uil en vleermuis. De erven of tuinen moeten wel liggen in het buitengebied. Dus bewoners van een erf of grote tuin buiten de bebouwde kom kunnen zich nu aanmelden.

Waarom is dit project belangrijk?
Veel diersoorten zijn afhankelijk van erven en het aangrenzende (boeren)land. Daar vinden ze voedsel en nestplaatsen. Maar veel erven zijn de afgelopen tientallen jaren steeds 'netter' geworden. Ook is er meer verharding voor de machines of gewoon vanwege minder onderhoud. Daardoor zijn ze nu minder geschikt voor bijvoorbeeld vogels en vleermuizen. Dat is niet alleen jammer, maar ook problematisch omdat het ecosysteem daardoor nog meer uit evenwicht raakt. En veel soorten, die op een erf wonen, gaan al jaren achteruit in aantallen. Via dit project nemen we maatregelen om het leefgebied van deze soorten te verbeteren. Bestaande erven krijgen dankzij het project een plus voor meer biodiversiteit. Bovendien maakt de streekeigen beplanting het buitengebied van onze gemeente aantrekkelijker.

Doet u mee?
Woont u op een erf in het buitengebied en wilt u maatregelen nemen om het leefgebied van meer diersoorten verbeteren?  Meldt u snel aan via www.brabantslandschap.nl/ervenplus. Meedoen als deelnemer is kosteloos.

Brabant Landschap neemt contact met u op voor het inplannen van een 'erfscan'. Zij bekijken dan welke maatregelen op uw erf of tuin kunnen worden uitgevoerd. Denk daarbij aan gemengde hagen, fruitbomen, graanveldjes, zwaluwkasten, muizenruiters, mussenhotels en modderplaatsen. Aan de hand van de erfscan maken zij daarna een inrichtingsplan voor u. Bij akkoord leveren zij het materiaal.

Derde keer ErvenPlus
In de vorige twee rondes zijn in Brabant op ruim 1.100 erven zo’n 180.000 stuks bosplantsoen, fruitbomen en andere bomen aangeplant. Ook zijn er meer dan 8.000 nestkasten, muizenruiters en steenuil vriendelijke drinkbakken uitgedeeld. De Provincie Noord-Brabant, de Nationale Postcodeloterij en de gemeente Oss dragen financieel bij aan de uitvoering.

Kan er ook iets buiten ’t erf?
Het doel van ErvenPlus is om in Brabant de komende jaren 500 erven ‘biodiverser’ in te richten. Maar ook kijken we nadrukkelijk of er ook buiten het erf mogelijkheden liggen voor natuur- of landschapsbeheer. Hiervoor zijn er andere regelingen, zoals de Stimuleringsregeling Landschap (StiLa) en de Subsidieregeling Natuur. Door bij te dragen aan het project ErvenPlus zorgt de gemeente Oss voor een mooier en leefbaarder platteland!

Meer informatie
Op de website van Brabant Landschap of bekijk het filmpje op YouTube.

Dit project/evenement draagt bij aan: