Nieuws

Dorpsraad Herpen zoekt jou!

De Dorpsraad Herpen is op zoek naar nieuwe leden. Als dorpsraadslid benader, activeer en motiveer je medebewoners om samen ideeën en plannen waar te maken. Ook de gemeente betrekt de dorpsraad bij vragen of ontwikkelingen over de leefbaarheid en veiligheid in het dorpsraadgebied Herpen-Keent-Koolwijk-Overlangel-Neerloon. Jouw kennis en ervaring gebruik je in deze gesprekken. Jij kent je medebewoners en hun wensen en behoeften. Daarnaast adviseert de dorpsraad het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss. Daarom vragen we jou om lid te worden van onze dorpsraad en kun jij er mede voor zorgen dat Herpen, Keent, Koolwijk, Overlangel en Neerloon nóg fijner worden om in te wonen!

Géén verkiezing
Je bent dorpsraadslid voor een periode van vier jaar: maart 2022 tot en met februari 2026. Een onafhankelijke voordrachtcommissie voert verkennende gesprekken met de kandidaten, je hoeft dus geen stemmen te werven. Aanmelden is voldoende.

Wie zoeken we?
Mensen die maatschappelijk betrokken zijn en in het werkgebied van de dorpsraad wonen, zich hiervoor willen inzetten en de tijd hiervoor vrij kunnen en natuurlijk willen maken.
De Dorpsraad Herpen heeft de afgelopen jaren laten zien dat niet volgens strakke protocollen gewerkt hoeft te worden. Er is zeer zeker ruimte voor nieuwe ideeën, dus laat deze kans niet voorbijgaan om ook jouw inbreng te laten horen.

Aanmelden of meer informatie?
Wil je je aanmelden als lid van de Dorpsraad Herpen? Neem dan vóór 15 december 2021 contact op met de wijkcoördinator: Peggy Mulderij(T:14 0412 of E: P.Mulderij@oss.nl) of met de voorzitter van de voordrachtcommissie Emiel de Kleijn (E: d.kleijn2@kpnplanet.nl) of bij een van de andere leden van deze commissie: Marianne van Heumen, John Strik, Thea van der Velden en Manon Vogels.

Mocht je zelf geen interesse in het dorpsraadslidmaatschap hebben, maar ken je iemand waarvan je denkt dat die geschikt hiervoor is en wellicht wel interesse hierin heeft, dan horen wij (Peggy of Emiel) dat graag van je.

Natuurlijk zullen alle contacten en tips vertrouwelijk worden behandeld.

Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met de wijkcoördinator of voorzitter van de voordrachtcommissie.