Projecten

Afgeronde projecten

Beschrijving project 't Schrijverke

De droom van nieuwbouw, de visie van een educatiepark en de combinatie van onderwijs, spelend leren, ontdekkend en onderzoekend leren, allemaal op één plek. De samenwerking tussen Optimus, kinderopvang Op de Boerderij en de gemeente Oss gaat richting de oplevering voor de zomer 2021.

De nieuwbouw biedt straks dus ook onderdak aan de voor- en naschoolse opvang van het dorp. De nieuwe gymzaal wordt ook gebruikt voor verenigingen.  De hele buurt kan straks meeprofiteren van het nieuwe Schrijverke in Herpen. De school komt in een groene omgeving te staan waar stenen zijn ingeruild voor bomen. Door het vele groen in de omgeving wordt verwacht dat de leefbaarheid in de hele buurt toeneemt.

De volledige school wordt duurzaam gebouwd. Denk hierbij aan ledverlichting, automatische zonwering van de zon belaste gevels, luchtwaterwarmtepompen die zorgen voor verwarming of koeling en op het dak worden ca. 400 zonnepanelen gelegd. 

Bijzonder is dat de kinderen vanaf de speelplaats via een klimtoestel zicht hebben op het dak, waarop gras wordt gelegd. Groen heeft bij het ontwerp van het nieuwe schoolgebouw steeds voorop gestaan. Ook de speelplaats is ingericht met natuurlijke materialen zodat het stimuleert tot ontdekken.

Ook de infrastructuur rondom de school wordt aangepast. De Van Lennepstraat zal tijdens een aangegeven venstertijd een éénrichtingsweg zijn en er komt een speciale Zoen & Zoefstrook, waar kinderen veilig kunnen worden afgezet.

Wat is de huidige planning?

- Ruwbouw gereed start afbouw: april 2021
- Start aanleg park:                    juli 2021
- Start aanpassing wegen:          augustus 2021
- Verhuizen School:                    augustus 2021
- School in gebruik:                    september 2021

Heeft u een urgente klacht of vraag over de werkzaamheden tijdens de werkzaamheden? Neemt u
dan direct contact op met:Dirk Bruinsma; e-mail adres: d.bruinsma@oss.nl

 

 

Andere afgeronde projecten: